Monday 25 June, 2018

No inhalá konsentrashon haltu di e gas ku e yerba ta laga atras

Por lo general Sargassum ta inosente, e ta un alga, yerba di laman, un produkto natural. E alga mes no ta venenoso. Durante su biahe riba oséano e yerba di laman ta kolektá tur tipo di epifita. Epifita ta mata i bestia chikitu ku ta keda kologá na blachi di e alga i sigui krese einan. Diferente di e mata- i bestianan chikitu ei por pika òf okashoná grawatamentu si bo bini den kontakto ku e yerba di laman.

Mayoria biaha e keho mas grandi ta e holó desagradabel ku ta surgi ora kantidat grandi di yerba di laman ta putri riba kosta. Un kantidat chikitu por seka i no ta okashoná molèster. Kantidatnan grandi no ta seka asina fásil. E holó stinki i muska ku e yerba ta atraé i tambe e piskánan i otro bestianan di laman ku a muri por ta hopi molestioso. Yerba di laman ku ta putri ta produsí e gas súlfuro di hidrógeno H2S, ku ta venenoso i ta hole stinki. E ta dañino pa piská i otro bestia di laman. Ademas e bultunan grandi di yerba di laman riba kosta no ta agradabel pa mira.

Pa hende ta dañino pa inhalá konsentrashonnan haltu di e gas aki den un espasio será. Den aire liber bientu ta hasi e gas menos pisá di manera ku konsentrashonnan dañino no ta masha probabel. Si ta asina ku por hole e materia den konsentrashonnan hopi chikitu kaba.

 

Efektonan pa salú

-di e gas: Por hole e gas na konsentrashonnan hopi abou kaba, kaminda por sinti un holó di webu putrí. Pegá ku kantidatnan grandi di yerba di laman i ora di prosesá kantidatnan grandi di yerba di laman por tin konsentrashonnan ku por okashoná un tiki efekto pa salú. Ora ku inhalá e gas por haña kehonan manera iritashon di nanishi, boka, wowo i via respiratorio. Masha tiki biaha por surgi iritashon den forma di blar òf plèki kòrá riba kueru. E kehonan aki ta disparsé rápido despues ku a terminá e kontakto ku e yerba di laman.

-di e holó stinki: e holó stinki por okashoná efektonan pa salú manera doló di kabes i biramentu di stoma.

-serka gruponan di enfoke vulnerabel: Hendenan ku tin keho di alergia di via respiratorio i hendenan ku tin un sistema imun redusí manera mucha chikitu, muhé na estado i hende ku malesa króniko ta mas sensibel pa e efektonan di salú aki. P’esei ta deskonsehá nan pa partisipá na e trabounan di limpiesa.

Kiko esaki ta nifiká?

1. Pa e boluntarionan:

Pa hendenan ku tin keho di alergia di via respiratorio i hendenan ku tin un sistema imun redusí (mucha chikitu, muhé na estado i hende ku malesa króniko) ta mihó si nan no bai yuda ku e trabounan di limpiesa i evitá kontakto ku kantidatnan grandi di yerba di laman. Ta rekomendá boluntarionan ku ta yuda ku e trabounan di limpiesa i haña molèster di keho manera iritashon di kueru, wowo òf via respiratorio pa stòp ku e trabounan i bandoná e sitio. Ora ta trata di iritashon di kueru òf wowo, spula e parti iritá durante 15 minüt ku awa ta yuda. Si e kehonan permanesé (mas ku 30 minüt) mester konsultá dòkter di kas. Usa hantskun ora di mishi ku yerba di laman. Ora di traha den solo ta konsehabel pa protehá kueru i kabes kontra solo i bebe awa regularmente.

2. Pa habitantenan:

E riesgo mas importante pa habitantenan ta e holó stinki. Serunan haltu di yerba di laman ta produsí gas di deskomposishon ku bientu ta bai kuné. Riba kosta i na lèntfel tin e serunan di yerba di laman ei. Te riba un distansia hopi leu hende por eksperiensiá molèster di e holó stinki ei, dependiente di e direkshon i forsa di bientu. E holó aki ta desagradabel i por okashoná doló di kabes i biramentu di stoma. Den un kaso asina mester buska bientu fresku. E kehonan ta disparsé ora ku e holó stinki bira menos i den aire fresku.